Destino har utviklet ny profil for Seca

I samarbeid med design- og kommunikasjonfirmaet Destino har vi nå oppgradert både vår grafiske profil samt hele vår produktstruktur. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å forenkle vår produktstruktur og ved å samle dem i 5 løsninger, tror vi..
I samarbeid med design- og kommunikasjonfirmaet Destino har vi nå oppgradert både vår grafiske profil samt hele vår produktstruktur.

Det er lagt ned et betydelig arbeid med å forenkle vår produktstruktur og ved å samle dem i 5 løsninger, tror vi at våre kunder lettere vil finne fram til den løsningen som i størst grad dekker sine behov. Løsningene er delt inn i SecaTotal, SecaSecurity, SecaEntry, SecaCare, SecaProtect og Seca Air&Port.

Det er kontinuerlig fokus på ­­produktutvikling slik at fremtidige markedskrav kan imøtekommes. Les mer om løsningen og produktene under løsninger.

Takk til Destino for godt samarbeid sålangt.