seca_comp_6x2-4

Seca Entry -
Sikkerhet som ivaretar det estetiske

Et inngangsparti har flere funksjoner. I tillegg til å gi et åpent og inkluderende førsteinntrykk av firmaet, skal det ivareta et godt inneklima og tilfredsstille sikkerheten. 
Med SecaEntry kan du få et trygt inngangsparti som kler byggets arkitektur og behov. Vi kan bidra med konsulenthjelp, eller stå for hele leveransen.
Seca solutions er norsk importør og distributør for den sveitsiske kvalitetsautomatikken Gilgen Doorsystems. 

Dørautomatikk

For å kunne gi en kortest mulig leveringstid har Seca solutions as egen produksjon av automatikkdører og smalprofil felter.

Smalprofil systemer

Smalprofilsystemer levert av Seca solutions gir et flott design, ett tettere inngangsparti og i enkelte tilfeller en mer driftsikker automatikkdør.
 

Helglass - skyv- og foldevegger

Seca solutions leverer flere type manuelle og fullautomatiske skyve- og foldevegger. I tillegg har vi et bredt utvalg av helglassløsninger for både innvendig og utvendig bruk.

Røyk- og naturlig ventilasjon (luke- og døråpnere)

Seca solutions har gjennom flere år som en hovedleverandør til NAV hjelpemiddelsentralen bygget opp en bred kompetanse innen brukerkrav mht. fysisk tilrettelegging av inngangsparti, trapperom, fellesrom og leilighet/bolig. I tillegg har vi hatt større leveranser til en rekke industri- og administrasjonsbygg for tilrettelegging slik at bygget tilfredsstiller aller krav mht. universell utforming i inngangsparti og fellesareal.

Røyk- og branngardiner

Seca solutions har gjennom flere år som en hovedleverandør til NAV hjelpemiddelsentralen bygget opp en bred kompetanse innen brukerkrav mht. fysisk tilrettelegging av inngangsparti, trapperom, fellesrom og leilighet/bolig. I tillegg har vi hatt større leveranser til en rekke industri- og administrasjonsbygg for tilrettelegging slik at bygget tilfredsstiller aller krav mht. universell utforming i inngangsparti og fellesareal.
Stavanger lufthavn er avhengig av driftsikre og trygge pro­duk­­ter. I tillegg er det viktig med hurtig og fagmessig service dersom det skulle skje et uhell. Vi føler at vi gjennom å være en SecaTotal kunde får disse kravene innfridd.
Pål Ranestad, Sikkerhetssjef
Stavanger lufthavn