seca_comp_6x1-4

Hurtigsluser

Kaba's halvhøyde hurtigsluser leveres i ulike sikkerhetsnivå og utførelser. 
argus-half-height-sensor-barriers-hsb-e08%20(3)

Last ned

-1
Argus HSB og HSG brosjyre
HSB slusen
argus-half-height-sensor-barriers-hsb-e02

Argus hurtigsluser

Den utprøvde HSB hurtigslusen finnes på de fleste flyplasser i Norge og dette er ett kvalitetssempel for et produkt som gir høy drifts- og personsikkerhet. 
 
HSB og HSG slusene

Argus produktlinjen består av sensor kontrolerte automatiske hurtigdører i ulike varianter, mht. både sikkerhetsnivå og design. Slusene gir en sikker berøringsfri passering selv med sekker og bagasje. Den hrtige døren stenger umiddelbart så snart en person har passert gjennom slik at uautoriserte passeringer effektivt kan forhindres. Den mest anvente løsningen er HSB serien som åpner i gangretningen slik at en høyest mulig komfort oppnås. I tillegg kan den skyvende HSG løsningen leveres om det skulle være ønskelig. 

Argus HSB hurtigsluse som åpner i gangretning

HSB slusen kan leveres i ulike utførelser i rustfritt stål eller transparent glass, med eller uten sidevegger. Sensorsystemet gir mulighet for en høy grad av sikkerhet og seperasjon av personer. 

Argus HSG skyvende hurtigsluse

HSG slusen finnes i dag installert på forsvarsbygg i Norge og gir en høy grad av sikkerhet med sin hurtige dør. Hurtigheten av slusen gir en høy gjennomgangsfrekvens.